Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Nasza historia

„Każdy człowiek jest szansą dla ludzkości”
o. Józef Wrzesiński

Polskie Stowarzyszenie Ludzi  Cierpiących na Padaczkę od 1984 roku aktywnie wspiera rehabilitację zawodowo-społeczną chorujących na padaczkę. W miarę możliwości niesiemy pomoc i wsparcie wszystkim, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.
Jako oddział łódzki istniejemy na terenie województwa łódzkiego od 1985 roku. Nasza działalność najbardziej aktywna jest na terenie powiatu zgierskiego, gdyż tutaj zlokalizowana jest nasza siedziba oraz prowadzony przez nas Ośrodek Integracji Zawodowo-Społeczne, a w nim Warsztaty Terapii Zajęciowej i Ośrodek Wsparcia Społecznego. Ta ostatnia zajmuje się działalnością informacyjną, organizuje bezpłatne wsparcie psychologiczne i możliwość uczestnictwa w Klubie Rodzica Dziecka Niepełnosprawnego, wspierającego rodziców i opiekunów.
Dzięki dodatkowej pomocy wielu ludzi dobrej woli, zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw prywatnych oraz wpływowi z 1% od podatników (posiadamy status organizacji pożytku publicznego) udaje nam się realizować szereg interesujących działań mających na celu najbardziej efektywną rehabilitację uczestników naszych zajęć.
U osób obciążonych deficytem umysłowym staramy się wypracowywać umiejętności zachowań od codziennych, poprzez rozwój umiejętności ekonomicznych, aż do aktywizacji zawodowej. Nasi podopieczni mają różnorodne potrzeby, dlatego nasze działania opieramy na dostosowanych indywidualnie pod względem percepcji programach terapii, które wyznaczają cele pracy z każdym z uczestników.
Niepełnosprawni dzięki działaniom usprawniającym zdolności manualne, koordynację ruchową i kreatywność  mają szansę na  samodzielne i aktywne życie w społeczeństwie. W naszym ośrodku stosujemy metody terapeutyczne takie jak:
- ergoterapia – terapia, która wykorzystuje m.in.  ceramikę artystyczną, tkactwo, hafciarstwo oraz dziewiarstwo,
- artreterapia – terapia, oparta na malarstwie, grafice, rysunku, zdobnictwie, biblioterapii, choreoterapii, muzykoterapii i teatroterapii,
- socjoterapia – polega na terapii ruchem, treningu umiejętności społecznych, rekreacji, ludoterapii.
Zajmujemy się również pracą terapeutyczną w zakresie kompetencji społecznych, która ma na celu trening komunikacji społecznej, uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych, rozwijanie umiejętności rozumienia ludzi oraz sytuacji społecznych, trening związany z samodzielnym funkcjonowaniem w różnych sytuacjach społecznych, praktyczny trening ekonomiczny.
W 2008 roku po dwuletnich aktywnych działaniach w zakresie rehabilitacji ruchowej i społecznej poszerzyliśmy naszą ofertę terapeutyczną uruchamiając nowy blok zajęć technicznych, obejmujący zajęcia z zakresu stolarki , majsterkowania, drobnych prac konserwatorskich.
Kolejne novum stanowią zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, charakteryzujące się największym zindywidualizowaniem, aby dostosować zaproponowane zajęcia do możliwości każdego z podopiecznych. W ramach tego bloku wprowadziliśmy działalność sekretariatu obsługiwanego przez dwie niepełnosprawne uczestniczki warsztatów.
Uruchomiliśmy także wypożyczalnię sprzętu medycznego. W naszej ofercie znalazły się specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki itp. Możliwość ich wypożyczenia mają osoby, którym jest on niezbędny do funkcjonowania, a nie posiadają środków na jego zakup. Zaletą tego rozwiązania jest zatrudnienie dwóch kolejnych osób przy obsłudze klientów wypożyczalni.
Osobom z głębszymi deficytami umysłowymi organizujemy pracę przy produkcji kart świątecznych oraz drobnych upominków okazjonalnych, które następnie sprzedawane są na różnego rodzaju kiermaszach. Środki z nich zebrane pozwalają na zakup materiałów plastycznych do wyrobu kolejnych podarunków.
Chcemy dać osobom niepełnosprawnym intelektualnie szansę na godne życie – wolne i samodzielne w granicach możliwości każdego z nich.


 

Jubileusz 25-lecia powstania Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę

  Obchody naszego Jubileuszu były podsumowaniemdotychczasowej pracy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego a w szczególności z terenu Miasta Ozorkowa i okolic.

   A wszystko zaczęło się 25-lat temu, gdy grupa rodziców osób niepełnosprawnych, pragnęła stworzyć wyjątkowe miejsce, gdzie te osoby mogłyby uczestniczyć w różnorodnych zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

   Uroczystości 25-lecia powstania oddziału łódzkiego odbyły się dniu 4 czerwca 2014 r. podczas IX Pikniku Integracyjnego „Wszyscy jesteśmy jedną rodziną” na terenie Hali Sportowej przy ul. Traugutta 2 w Ozorkowie.

    Swoją obecnością na uroczystościach jubileuszowych zaszczycili nas:

- przedstawiciele Zarządu Głównego z Białegostoku - Prezes – Tadeusz Zarębski oraz Skarbnik – Henryk Jastrzębski, Pan Jacek Socha- Burmistrz Miasta Ozorkowa - oraz przedstawiciele Rady Miasta Ozorkowa- Pan Przewodniczący Roman i Radni Rady Miasta Ozorkowa, poseł na Sejm RP- Pan Marek Matuszewski,Pani Ewa Ściborska- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Starosta Zgierski – Pan Krzysztof Kozanecki, Pani Ilona Rafalska- Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu,Pani dr Iwona Wieczorek- Prezydent Miasta Zgierza, pani Grażyna Radwańska- Wicewójt Gminy Ozorków, Pan Piotr Piętka – Prezes Ozorkowskiej Spółdzileni Mieszkaniowej, Pani Maria Wieczorek – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie, Pan Władysław Starzyński – Prezes Banku Spółdzielczego w Ozorkowie,Pani Lidia Elert- Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego, Przedstawiciele Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Reprezentanci Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Przedstawicieli Stowarzyszeń, Fundacji oraz Instytucji (m.in. pan Tomasz Musielski- Prezes Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „JA-TY-MY” w Łodzi,pani Józefa Danuta Majdańska –Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, pani Teresa Jaskóła z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejski w Łodzi, pani Liliana Szymarek - Polskiego Związku Niewidomych w Łodzi, przedstawiciele placówek oświatowych oraz instytucji z terenu woj. Łódzkiego.

Życzenia okolicznościowe przysłali:

- Minister Pracy i Polityki Społecznej – Pan Władysław Kosiniak-Kamysz

- Pani Anna Mroczek – Dyrektor RCPS w Łodzi

- Urząd Wojewódzki w Łodzi

Działalność Oddziału łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę nie była możliwa także dzięki wsparciu wspaniałych osób, firm , instytucji, urzędów, osób prywatnych, której dzięki bezinteresownej pomocy i życzliwości wspierali nasze działania przez te wszystkie lat.

     Pani Prezes Zarządu Oddziału Halina Chojnacka w imieniu swoim, niepełnosprawnych podopiecznych oraz pracowników PSLCnP wręczyła podziękowania,

- Prezesowi Zarządu Głównego PSLCnP z Białegostoku panu Tadeuszowi Zarębskiemu

- Dr Grzegorzowi Pawliczkowi- Sekretarzowi Zarządu Oddziału Łódzkiego i jednocześnie Wiceprezesowi Zarządu Głównego, Pani Katarzynie Antczak- Skarbnik Zarządu Oddziału Łódzkiego, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa – panu Jackowi Sosze, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ozorkowa- panu Romanowi Kłopockiemu, Pani Elżbiecie Jabłońskiej- Członkowi Zarządu Oddziału Łódzkiego, Pani Ewie Ściborskiej- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Pani Ilonie Rafalskiej- Przewodniczącej Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego, Pani dr Iwonie Wieczorek- Prezydent Miasta Zgierza, Pani Marcie Pietrak-Kędzierawskiej -Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Panu Markowi Matuszewskiemu- Posłowi na Sejm RP, Panu Krzysztofowi Kozaneckiemu- Staroście Zgierskiemu.