Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

            Na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego PZI.5010.52013.AW decyzją Nr 5/2013 z dnia 13 maja 2013 roku  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie (95-035 Ozorków, ul. Sikorskiego 30/62) pozyskał w 2013-2014 roku z publicznych zbiórek  do puszki  kwestarskiej (do zbiórki datków niezależnych) oraz do puszki kwestarskiej (zbiórka ze sprzedaży przedmiotów) łączną kwotę  663,83 zł. Dochód w całości został przeznaczony na doposażenie pracowni plastycznej, przez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapeutycznych zajęć plastycznych obejmujących  m. in. malarstwo, małe formy rzeźbiarskie, papieroplastykę oraz metaloplastykę – w kwocie 527,44 zł., doposażenie pracowni multimedialnej w ramach której prowadzone są zajęcia komputerowe dla osób cierpieć na padaczkę – w kwocie 136,39 zł.