Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

XVI Piknik Integracyjny „W krzywym zwierciadle”

IMG 7702Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki zorganizowało w swojej siedzibie w dniu 22.09.2021 r. XVI Piknik Integracyjny pod nazwą „W krzywym zwierciadle”. Brały w nim udział stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej, domu pomocy społecznej, środowiskowe domu samopomocy, szkoły, przedszkola.

W ramach programu wydarzenia znalazły się występy artystyczne dzieci i młodzieży z okolicznych szkół oraz podopiecznych WTZ, warsztaty artystyczne podczas, których malowano twarze, robiono zdjęcia w fotobudce oraz stworzono piękne dzieła na folii.

Cykliczne wydarzenie podczas, którego był ogłoszony konkurs „Karykatury znanych i lubianych” zaowocował dużą ilością prac z każdego zakątka Polski.

Ze 140 arcydzieł 8 osobowe jury w składzie Jacek Socha – Burmistrz Miasta Ozorkowa, Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków, Iwona Lewandowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Grzegorz Tomczak – Członek Rady Miejskiej w Ozorkowie, Agnieszka Derlecka – Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM w Ozorkowie, Barbara Janicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki oraz Tomasz Jóźwiak wyłoniło laureatów.

 

Kategoria I – Dzieci w wieku przedszkolnym

Miejsce I – Julia Skobel z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie

Miejsce II – Ada Kałuża z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ozorkowie

Miejsce III – Ksawery Michalczyk z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie

Wyróżnienie – Jowita Wasiak z Centrum Edukacyjno – Artystycznego „Fantazja” w Ozorkowie

Wyróżnienie –Aleksandra Silska z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie


Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-8), uczniowie szkół ponadpodstawowych, liceum, szkół zawodowych, ośrodki szkolno-wychowawcze

Miejsce I – Zuzanna Michalak z Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Miejsce II – Jakub Chachuła ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Miejsce III – Szymon Kowalski ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w Ozorkowie

Wyróżnienie – Aleksander Sęk ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w Ozorkowie

Wyróżnienie –Jakub Krajewski ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie


Kategoria III – osoby z niepełnosprawnościami (m.in. uczestnicy WTZ, DPS, ŚDS )

Miejsce I – Arkadiusz Fedorowicz z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy TWK OT w Jeleniej Górze

Miejsce II – Marcin Hajto z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Spytkowicach

Miejsce III – Adam Kozieł z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nowa Zorza”

Wyróżnienie – Michał Racki z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Czuję sercem” w Konstantynowie Łódzkim

Wyróżnienie – Anna Mikosz z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kupieninie

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc w przygotowaniach i organizacji wydarzenia Szkolnemu Klubowi Wolontariusza przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Miasto Ozorków.

Patronat honorowy nad imprezą objęli : Burmistrz Miasta Ozorkowa – Pan Jacek Socha, Wójt Gminy Ozorków – Pan Tomasz Komorowski, Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Marlena Maląg , Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz Schreiber, Wojewoda Łódzki – Pan Tobiasz Bocheński, Starosta Zgierski – Pan Bogdan Jarota, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pan Krzysztof Michałkiewicz, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki – Pan Władysław Skwarka, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego – Pani Iwona Wieczorek.

Patronat medialny objęło: Radio Łódź oraz Telewizja Polska Oddział w Łodzi, ,,Wiadomości Ozorkowskie’’, ,, Puls Powiatu’’, Telewizja Ozorków, „Gminniak”, Centrum Informacyjne Gminy Ozorków, Lokalny portal informacyjny EZG 24.

IMG_7750.JPGIMG_7369.JPGIMG_7252.JPGIMG_7250.JPGIMG_7229.JPGIMG_7385.JPGIMG_7201.JPGIMG_7178.JPGIMG_7351.JPGIMG_7255.JPGIMG_7557.JPGIMG_7106.JPGIMG_7352.JPGIMG_7606.JPGIMG_7744.JPGIMG_7702.JPGIMG_7707.JPG