Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Remont dachu naszej placówki

Dnia 10 maja 2021 Komisja dokonanała wyboru oferty wykonawcy remontu dachu oraz malowania pomieszczeń w budynku Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddziału Łódzkiego przy ulicy Kościuszki 31, w ramach zadania pod nazwą „Sprawna komunikacja – poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między Regionami III” dofinansowanego ze środków PFRON.