Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Zespół Aktywności Społecznej i Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

powiat zgierz                                                                           sa

„Zespół aktywności społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin”

W ramach działalności zespołu prowadzone były:
I - Grupowe treningi terapeutyczno – warsztatowe obejmujące edukację personalną i zawodową uczestników


W ramach tych zajęć podjęta została tematyka zawodowa z zakresu:
•    Przygotowania  dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
•    zajęcia z zakresu możliwości aktywnego poszukiwania pracy (z wykorzystaniem Internetu, samozatrudnienia),
•    zajęcia z zakresu edukacji personalnej (poprawa komunikacji społecznej, rozmowa kwalifikacyjna),
•    warsztaty rozwoju indywidualnego

II – Warsztaty umiejętności społecznych
W ramach zajęć podjęta została tematyka z zakresu:

•    Zajęcia z zakresu komunikacji,
•    Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej,
•    Zajęcia dotyczące stylu życia,
•    Kształtowanie własnej osobowości,
•    Trening asertywności,
•    Nauka negocjacji,
•    Radzenie sobie z problemami życiowymi i zawodowymi  (stres, mobbing itp.)

III - Konsultacje indywidualne ze specjalistami z psychologiem i rehabilitantem

IV - Bezpłatne indywidualne poradnictwo informacyjno- społeczne
dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin
W zakresie tematycznym:
•    poradnictwa społecznego związanego z m.in. udzielaniem  informacji na temat uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo,
•    pomocy w przygotowaniu dokumentów w celu ubiegania się o orzeczenie lub dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
•    udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo,
•    udzielanie informacji o możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzi i osób niezaradnych życiowo,
•    poradnictwo związane z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
•    pracę w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy  osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo,
•    zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niezaradnych życiowo i niezdolnych  do samodzielnego funkcjonowania,
•    udzielania wsparcia rodzinom tych osób,
•    niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo oraz ich rodzinom zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej i w razie potrzeby charytatywnej,
•    rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo
Działanie Zespołu aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Powiatu Zgierskiego przyczynił się do większego dostępu

 

Fotogaleria:

6 022.jpg6 027.jpg6 032.jpg6 004.jpg6 014.jpg