Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

STOWARZYSZENIE

Poznaj czym jest Epilepsja?Czytaj...

1% PODATKU

 

Zobacz jak możemy sobie nawzajem pomóc.Dalej...

PROJEKTY

 

Uczestniczyliśmy w tych projektach....wejdź dalej...

WTZ

Nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej.dalej...

Smaller Default Larger

X Jubileuszowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2016

jpg 001Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki już po raz dziesiąty zorganizowało Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej. Tegoroczna edycja odbyła się 7 grudnia 2016 roku w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie. Patronat nad X Jubileuszowa edycją Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbieta Rafalska , Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień, Wojewoda Łódzki- pan Zbigniew Rau, Starosta Zgierski – pan Bogdan Jarota, Burmistrz Miasta Ozorkowa- pan Jacek Socha, Wójt Gminy Ozorków – pan Tomasz Komorowski, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat medialny sprawowali Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź a także „Puls Powiatu” oraz „Wiadomości Ozorkowskie”.

 W tym roku do konkursu zgłosiło się 109 prac. Prace wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi: z papieru, drewna, runa leśnego, gliny, gipsu, metalu, modeliny, plasteliny, makaronu, z włóczki, z tkanin, z gałęzi, ze słodyczy, z wafli, popcornu ze szkła, plastikowych butelek oraz w formie witrażu. W konkursie prace wykonały: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dorosłe osoby niepełnosprawne - podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy

W skład komisji konkursowej oceniającej prace weszli: Jego Ekscelencja Biskup dr Adam Lepa, Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Poseł na Sejm RP pan Marek Matuszewski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego pani Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego pan Wojciech Brzeski, Burmistrz Miasta Ozorkowa pan Jacek Socha, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie pan Roman Kłopocki, Wójt Gminy Ozorków pan Tomasz Komorowski, piosenkarz i kompozytor pan Krzysztof Cwynar, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pani dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pani Anna Mroczek, Prezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pan Tomasz Musielski, oraz pan Tomasz Jóźwiak.
Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Gościem specjalnym spotkania był piosenkarz i kompozytor pan Krzysztof Cwynar wraz z grupą „Studio Integracji”.
Nagrody laureatom Konkursu wręczali Prezes Zarządu PSLCnP O/Ł pani Halina Chojnacka, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego pani Joanna Skrzydlewska, Burmistrz Miasta Ozorkowa pan Jacek Socha oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pani dr Iwona Wieczorek.

Nagrodzone prace w poszczególnych kategoriach:
Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym

Miejsce I - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie
Miejsce II - Grupa Starszaków z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek w Ozorkowie
Miejsce III – Centrum Edukacyjno- Artystyczne „Fantazja” w Ozorkowie
Wyróżnienie – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie

Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym- uczniowie klas I-III

Miejsce I – Konrad Kuzański – Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Miejsce II – Kaja Lawenda - Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Miejsce III - Wychowankowie świetlicy szkolnej z Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie
Wyróżnienie – Marta Chylińska, Martyna Banasiak, Natalia Banasiak – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Kategoria III – dzieci w wieku szkolnym – uczniowie klas IV-VI

Miejsce I – Seweryn Wyderka ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
Miejsce II – Kacper Tomczyk -Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Miejsce III – Magdalena Izydorczyk - Zespół Szkół w Leśmierzu
Wyróżnienie – Martyna Malek, Sandra Gniadzik - Zespół Szkół w Modlnej

Kategoria IV – Młodzież w wieku gimnazjalnym

Miejsce I – Patrycja Marciniak Gimnazjum w Parzęczewie
Miejsce II- Arkadiusz Kazan – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku
Miejsce III – Roksanna Sienna, Mateusz Augustyniak, Michał Molenda, Damian Leszczyński, Patrycja Wierzbowska z Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie
Wyróżnienie – Julia Matusiak- Gimnazjum w Zespole Szkół w Leśmierzu

Kategoria V – dorosłe osoby niepełnosprawne

Miejsce I – Mateusz Traczyk, Adam Kowalski – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach
Miejsce II – Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu
Miejsce III – Bartłomiej Banat, Ewa Głowacka – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach
Wyróżnienie – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Osób Społecznie Aktywnych FOSA w Rąbieniu

Zaprosiliśmy Parafian Kościoła pw. św. Józefa w Ozorkowie do głosowania na wybraną przez siebie Szopkę, w głosowaniu tym zwyciężyła Szopka wykonana przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie. Nagrodę dla zwycięzcy ufundował Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz.

Wójt Gminy Ozorków pan Tomasz Komorowski ufundował nagrodę za „Szopkę Jubileuszową”, którą otrzymało Gimnazjum w Zespole Szkół w Leśmierzu.

W tym roku jedną z nagród specjalnych dla laureata ufundowała Małżonka Prezydenta RP – Pierwsza Dama pani Agata Kornhauser- Duda a nagrodę tą otrzymali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Mors” w Łodzi.

Pragniemy podziękować sponsorom: Pierwszej Damie RP- pani Agacie Kornhauser –Dudzie, Staroście Zgierskiemu- panu Bogdanowi Jarocie, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa panu Jackowi Sosze, Wójtowi Gminy Ozorków panu Tomaszowi Komorowskiemu, Przewodniczącej Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego pani Ilonie Rafalskiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pani dr Iwonie Wieczorek, Ks. Zbigniewowi Kaczmarkiewiczowi, Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Ozorkowie pani Grażynie Dobrowolskiej, Prezesowi Gminnej Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie panu Dariuszowi Szpakowskiemu, Państwu Kozińskim-Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Ciastkarskie w Ozorkowie, Państwu Szypowskim Zakład Piekarsko-Ciastkarski „DANA” sp.j. w Ozorkowie, Państwu Graczykom Zakład Cukierniczo-Piekarski „Piotruś” w Ozorkowie, Panom Laśkiewiczom –Ubój Zwierząt Rzeźnych w Ozorkowie , Panu Józefowi Laśkiewiczowi, -Zakład Masarski w Ozorkowie, Pańdtwu LEWANDOWSKIM – Hurtowania „Dana” w Cedrowicach, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pani Barbarze Stępczyńskiej, oraz panu Sławomirowi Janickiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, wolontariuszom Gimnazjum Nr1 w Ozorkowie, panu Romanowi Nejmanowi, panu Sławomirowi Zającowi.

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych jest doskonałym sposobem na promocję twórczości osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim oraz sposobem na integrację tych osób ze społecznością lokalną naszego województwa.

Zarząd główny PSLCNP

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę


ul. Fabryczna 57 (XI P.)

15-482 Białystok
tel/fax: 85  654 57 51, 675 44 20

www.padaczka.bialystok.pl

 

Oddział Łódzki PSLCnP

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Oddział Łódzki

Siedziba: ul. Sikorskiego 30/62

95-035 Ozorków

Miejsce prowadzenia działalności: 

ul. Kościuszki 31, 95-035 Ozorków

tel/fax: 42 277 17 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie
47 8786 0001 0014 9376 2000 0001

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki

ul. Kościuszki 31, 95-035 Ozorków

tel/fax: 42 277 17 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NASZE MOTTO!

„Każdy człowiek jest szansą dla ludzkości”

o. Józef Wrzesiński