Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

STOWARZYSZENIE

Poznaj czym jest Epilepsja?Czytaj...

1% PODATKU

 

Zobacz jak możemy sobie nawzajem pomóc.Dalej...

PROJEKTY

 

Uczestniczyliśmy w tych projektach....wejdź dalej...

WTZ

Nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej.dalej...

Smaller Default Larger

XI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2017

IMG 0051Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki  już po raz jedenasty zorganizowało Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej. Tegoroczna edycja odbyła się 7 grudnia 2017 roku w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie. Patronat nad XI edycją Konkursu  Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki,Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień, Wojewoda Łódzki- pan Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi – pani Hanna Zdanowska, Starosta Zgierski – pan Bogdan Jarota,  Burmistrz Miasta Ozorkowa- pan Jacek Socha, Wójt Gminy Ozorków – pan Tomasz Komorowski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat medialny sprawowali  Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź a także „Puls Powiatu” oraz „Wiadomości Ozorkowskie”.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 103 prace. Prace wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi:z papieru, drewna, runa leśnego, gliny, gipsu, metalu, modeliny, plasteliny, makaronu, z włóczki, z tkanin, z gałęzi, ze słodyczy, z wafli, ze szkła, plastikowych butelek oraz w formie witrażu. W konkursie prace wykonały: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dorosłe osoby niepełnosprawne - podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy

W skład komisji konkursowej oceniającej prace weszli: Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Bogdan Jarota – Starosta Zgierski, Wojciech Brzeski – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Mariusz Ostrowski – Sekretarz Miasta Ozorkowa w imieniu Jacka Sochy – Burmistrza Miasta Ozorkowa, Barbara Błaszczyk – Radna Miasta Ozorkowa w imieniu Romana Kłopockiego - Przewodniczącego Rady Miasta Ozorków , Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków, Ilona Rafalska – Przewodnicząca Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Naczelnika Wydziały Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego, Krzysztof Cwynar – Prezes Stowarzyszenia „Studio Integracji”, Władysław Skwarka – Dyrektor Regionalnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, Dariusz Szpakowski – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Tomasz Jóźwiak - fotograf     .

     Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Gościem specjalnym spotkania był piosenkarz i kompozytor pan Krzysztof Cwynar wraz z grupą „Studio Integracji”.

Pan Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków wręczył organizatorom na ręce Pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Luci Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki -  Haliny Chojnackiej nagrodę specjalną za propagowanie i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej w naszym regionie oraz organizację jedenastu edycji Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Ziemii Łódzkiej.

Nagrody laureatom Konkursu wręczali Prezes Zarządu PSLCnP O/Ł pani Halina Chojnacka, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego pani Joanna Skrzydlewska, Bogdan Jarota – Starosta Zgierski, Wojciech Brzeski – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Lidia Elert – Radna Powiatu Zgierskiego, Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego/ Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu,.

Nagrodzone prace w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym

Miejsce I – Centrum Edukacyjno Artystyczne „Fantazja” z Ozorkowa – Amelia Gieraga, Weronika Wasiak, Alicja Szewczyk, Maria Chylińska, Filip Sitek

Miejsce II – Przedszkole Miejskie nr 3 ”Chatka Puchatka” z Ozorkowa – Rozalia Chrzanowska, Michalina Rabiega,

Miejsce III – Przedszkole Miejskie nr 1 z Ozorkowa – Kinga Świątkiewicz, Dawid Stańczyk, Natalia Trzcińska, Wiktoria Witczak

Wyróżnienie – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek z Ozorkowa – Sylwia Dośpiał, Katarzyna Targalska

Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym- uczniowie klas I-III

Miejsce I – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku – Natalia Nagórka

Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – Martyna Różycka

Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej z Ozorkowa – Justyna Stańczyk

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu – Oliwia Wawrzyniak, Maja Niemowna, Hania Chodowska, Lena Boruch, Nikola Łuczak, Ania Wiktorska, Marika Rajska, Nikola Rosińska

Kategoria III – dzieci w wieku szkolnym – uczniowie klas IV-VI

Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej z Ozorkowa – Kacper Tomczyk

Miejsce II – Zespół Szkół Specjalnych z Ozorkowa – Jakub Frontczak, Milena Sobczak, Łukasz Ciesielski

Miejsce III – Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej –Dagmara Kosik

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki z Ozorkowa – Jakub Rybicki, Kacper Kaczmarek

Kategoria IV – Młodzież w wieku gimnazjalnym

Miejsce I – Zespół Szkół Specjalnych z Ozorkowa – uczniowie klasy gimnazjum

Miejsce II- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Słowika – Kacper Sęk

Miejsce III – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima z Parzęczewa – Anita Chmielecka, Julia Wojtczak, Klaudia Pędzicka, Katarzyna Maślińska

Wyróżnienie – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego z Ozorkowa – Aleksandra Młodak

Kategoria V dorosłe osoby niepełnosprawne

Miejsce I – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” z Koluszek – Władysław Szadkowski, Łukasz Olczyk

Miejsce II – Dom Pomocy Społecznej przy Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z Rąbienia – Marek Krawiec, Henryk Mikołajczyk, Jacek Zimak

Miejsce III – Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „Jesteśmy” z Ozorkowa – Dorota i Andrzej Kowalik, Daria Reksulak, Elżbieta Chmielecka, Sylwia Jewczak, Elżbieta Kowalska, Ania Dalak, Karolina Łapkowska

Wyróżnienie – Środowiskowy Dom Samopomocy z Pabianic – Adam Kowalski, Mariusz Traczyk

Zaprosiliśmy Parafian Kościoła pw. św. Józefa w Ozorkowie do głosowania na wybraną przez siebie Szopkę, w głosowaniu tym zwyciężyła Szopka przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy z Głowna. Nagrodę dla zwycięzcy ufundowała Pani Ilona Rafalska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego/ Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu .

Drugą nagrodę parafian ufundowaną przez ks. Proboszcza Zbigniewa Kaczmarkiewicza otrzymała szopka wykonana przez Przedszkole Miejskie nr 4 z Ozorkowa.

Pragniemy podziękować sponsorom: Staroście Zgierskiemu- panu Bogdanowi Jarocie, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa panu Jackowi Socha, Wójtowi Gminy Ozorków panu Tomaszowi Komorowskiemu, Przewodniczącej Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa  Łódzkiego, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego pani Ilonie Rafalskiej, Ks. Zbigniewowi Kaczmarkiewiczowi, Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Ozorkowie pani Grażynie Dobrowolskiej, Prezesowi Gminnej Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie panu Dariuszowi Szpakowskiemu, Państwu Kozińskim-Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Ciastkarskie w Ozorkowie, Państwu Szypowskim  Zakład Piekarsko-Ciastkarski „DANA” sp.j. w Ozorkowie, Państwu Graczykom  Zakład Cukierniczo-Piekarski „Piotruś” w Ozorkowie,  Państwu LEWANDOWSKIM – Hurtowania „Dana” w Cedrowicach, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pani  Barbarze Stępczyńskiej, oraz panu Sławomirowi Janickiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, panu Romanowi Nejmanowi, panu Sławomirowi Zając.

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych jest doskonałym sposobem na promocję twórczości osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim oraz sposobem na integrację tych osób ze społecznością lokalną naszego województwa.

Zarząd główny PSLCNP

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę


ul. Fabryczna 57 (XI P.)

15-482 Białystok
tel/fax: 85  654 57 51, 675 44 20

www.padaczka.bialystok.pl

 

Oddział Łódzki PSLCnP

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Oddział Łódzki

Siedziba: ul. Sikorskiego 30/62

95-035 Ozorków

Miejsce prowadzenia działalności: 

ul. Kościuszki 31, 95-035 Ozorków

tel/fax: 42 277 17 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie
47 8786 0001 0014 9376 2000 0001

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki

ul. Kościuszki 31, 95-035 Ozorków

tel/fax: 42 277 17 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NASZE MOTTO!

„Każdy człowiek jest szansą dla ludzkości”

o. Józef Wrzesiński