Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

STOWARZYSZENIE

Poznaj czym jest Epilepsja?Czytaj...

1% PODATKU

 

Zobacz jak możemy sobie nawzajem pomóc.Dalej...

PROJEKTY

 

Uczestniczyliśmy w tych projektach....wejdź dalej...

WTZ

Nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej.dalej...

Smaller Default Larger

Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych 2019

szopki201903

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki zorganizowało Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych. Projekt finansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia 2019 roku w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie. Patronat nad Przeglądem Tradycji Bożonarodzeniowych objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki,Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Bożena Borys-Szopa, Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Grzegorz Schreiber, Wojewoda Łódzki- pan Tobiasz Bocheński, Starosta Zgierski – pan Bogdan Jarota, Burmistrz Miasta Ozorkowa- pan Jacek Socha, Wójt Gminy Ozorków – pan Tomasz Komorowski, Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki – pan Władysław Skwarka, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego – pani Iwona Wieczorek, Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii p. św. Józefa Oblubieńca NMP. Patronat medialny sprawowali Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź a także „Puls Powiatu” , „Gminniak” oraz „Wiadomości Ozorkowskie”.

 

W tym roku do konkursu zgłosiło się 179 prac. Prace wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi:z papieru, drewna, runa leśnego, gliny, gipsu, modeliny, plasteliny, makaronu, z włóczki, z tkanin, z gałęzi, z wafli, oraz w formie witrażu, bombek i rzeźb. W konkursie prace wykonały: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dorosłe osoby niepełnosprawne - podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy

W skład komisji konkursowej oceniającej prace weszli: Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Katarzyna Łebedowska- Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Jacek Socha- Burmistrz Miasta Ozorkowa, Tomasz Komorowski- Wójt Gminy Ozorków, Krzysztof Cwynar-prezes Stowarzyszenia „Studio Integracji”, Agnieszka Derlecka - Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM, Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Anna Plaskota – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, Barbara Stępczyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

     Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę, podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej działającym w Spółdzielni Inwalidów “Tęcza” w Łęczycy, Chóru Szkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku, podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nowa Zorza”, przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie. Gościem specjalnym spotkania była grupa „Studio Integracji”.

Nagrody laureatom Konkursu wręczali Prezes Zarządu PSLCnP O/Ł pani Halina Chojnacka, Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Jacek Socha – Burmistrz Miasta Ozorkowa, Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków, Władysław Skwarka – Dyrektor PFRON Oddział w Łodzi, Iwona Wieczorek – Dyrektor NIST.

Nagrodzone prace w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym

Miejsce I – Centrum Edukacyjno-Artystyczne „Fantazja” – Lena Anastaziak, Jowita Wasiak, Julia Kwiatkowska, Szymon Gruchot

Miejsce II – Przedszkole Miejskie nr 2 w Ozorkowie – Nikola Kochańska

Miejsce III – Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie – Julia Kamińska, Jakub Siubielski, Lena Barczewska

Wyróżnienie – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Ozorkowie – Marcelina Modlińska

Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym- uczniowie klas I-III

Miejsce I – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – Kornelia Śmiechowska

Miejsce II – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – Aleksandra Lipska

Miejsce III – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – Bartosz Balik

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – Bartosz Siedlok

Kategoria III – dzieci w wieku szkolnym – uczniowie klas IV-VIII

Miejsce I – Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – Zuzanna Michalak, Szymon Czyrżnicki

Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – Honorata Ciołkowska

Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – Dominika Młodak

Wyróżnienie – Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – Oliwia Bartczak, Nikola Kucharska, Kacper Matuszewski, Nikolas Sołczyński

Kategoria IV –uczniowie szkół ponadpodstawowych

Miejsce I – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie – Martyna Tracz, Zuzanna Kowalska

Miejsce II – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie – Kinga Długoborska

Miejsce III – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie – Maria Magdalena Kusztelak

Wyróżnienie – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie – Magdalena Nolbrzak

Kategoria V dorosłe osoby niepełnosprawne

Miejsce I – Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – Mirosław Barys

Miejsce II – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nowa Zorza” – Beata Malinowska, Łukasz Krowiranda

Miejsce III – Warsztat Terapii Zajęciowej Przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach – Justyna Szymańska, Renata Węglińska

Wyróżnienie – Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie - Iwańska Monika

Pragniemy podziękować ludziom bez których nie było by możliwe zorganizowanie Przeglądu : Staroście Zgierskiemu- panu Bogdanowi Jarocie, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa panu Jackowi Socha, Wójtowi Gminy Ozorków panu Tomaszowi Komorowskiemu, Dyrektorowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału Łódzkiego – panu Władysławowi Skwarce, Dyrektorowi Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pani Iwonie Wieczorek, Ks. Zbigniewowi Kaczmarkiewiczowi, Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Ozorkowie pani Agnieszce Derleckiej, Prezesowi Gminnej Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie panu Dariuszowi Szpakowskiemu, Państwu Kozińskim-Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Ciastkarskie w Ozorkowie, Państwu Szypowskim Zakład Piekarsko-Ciastkarski „DANA” sp.j. w Ozorkowie, Państwu Graczykom Zakład Cukierniczo-Piekarski „Piotruś” w Ozorkowie, Panu Grzegorzowi Stasiakowi – Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pani Barbarze Stępczyńskiej, oraz panu Sławomirowi Janickiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, Dyrektor Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu, panu Romanowi Nejmanowi, panu Radosławowi Paciorkowi.

Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych jest doskonałym sposobem na promocję twórczości osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim oraz sposobem na integrację tych osób ze społecznością lokalną naszego województwa.

Zarząd główny PSLCNP

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę


ul. Fabryczna 57 (XI P.)

15-482 Białystok
tel/fax: 85  654 57 51, 675 44 20

www.padaczka.bialystok.pl

 

Oddział Łódzki PSLCnP

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Oddział Łódzki

Siedziba: ul. Sikorskiego 30/62

95-035 Ozorków

Miejsce prowadzenia działalności: 

ul. Kościuszki 31, 95-035 Ozorków

tel/fax: 42 277 17 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie
47 8786 0001 0014 9376 2000 0001

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki

ul. Kościuszki 31, 95-035 Ozorków

tel/fax: 42 277 17 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NASZE MOTTO!

„Każdy człowiek jest szansą dla ludzkości”

o. Józef Wrzesiński